logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Obnova historických objektov v starej ŠtiavniciDom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 7, Banská Štiavnica

Dom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 7, Banská Štiavnica

Národná kultúrna pamiatka sa nachádza v centre stredovekého jadra mesta v exponovanej polohe hlavnej ulice. Jeho vývoj prebiehal v zložitom procese prestavieb počas viacerých stavebných etáp. Objekt, v ktorom prevažujú prvky barokového slohu...  Viac...

Dom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 12, Banská Štiavnica

Dom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 12, Banská Štiavnica

Neskorogotický dom sieňového typu z konca 15. alebo začiatku 16. storočia, neskôr upravený renesančne a v 18. storočí v barokovom slohu.  Viac...

Dom meštiansky  – Nám. Sv. Trojice 20, Banská Štiavnica

Dom meštiansky – Nám. Sv. Trojice 20, Banská Štiavnica

Objekt je situovaný na území Pamiatkovej rezervácie, v severnej časti Námestia Sv. Trojice, ako samostatne stojaci, so zadným dvorom a bol postavený za vnútornou Roxerovou mestskou bránou.  Viac...

Dom meštiansky  – Višňovského 6, Banská Štiavnica

Dom meštiansky – Višňovského 6, Banská Štiavnica

Prvá písomná zmienka o dome sa z dostupných historických prameňov datuje do roku 1704, v tom čase patril rodine Putz. Johannes Michael Putz v roku 1712 tvrdil mestskej rade, že už v roku 1704 platil tzv. domovú daň na dom, ktorý označil ako otcovský, čo naznačuje že jeho otec (meno sa nepodarilo zistiť) dom vlastnil už pred rokom 1704.  Viac...

Meštiansky dom, Radničné námestie č.10/B,  Banská Štiavnica

Meštiansky dom, Radničné námestie č.10/B, Banská Štiavnica

Budova pozostáva z troch častí. Dolná časť je renesančná s barokovým vzhľadom z 18. stor. Priechod i miestnosť na prízemí sú valene klenuté. stredná miestnosť na I. poschodí má krížovú klenbu a renesančný portál...  Viac...

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.