logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Dom meštiansky – radový, Andreja Kmeťa 12, Banská Štiavnica

CHARAKTERISTIKA A JEDNODUCHÝ POPIS

NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

 

Identifikačné údaje NKP :

Názov NKP: Dom meštiansky – radový, Breanov dom
Miesto stavby: Banská Štiavnica, A. Kmeťa 12
Súpisné číslo NKP: 124
Číslo parcely: 3408/1-2
Číslo ÚZPF: 2519/0
Využitie NKP: polyfunkčný objekt (bývanie, obchodné prevádzky)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stručný popis NKP:
 
    

Neskorogotický dom sieňového typu z konca 15. alebo začiatku 16. storočia, neskôr upravený renesančne a v 18. storočí bol zbarokizoovaný – bolo nadstavané uličné krídlo a vznikol tak podkrovný priestor s malými okennými štvorcovými otvormi na hlavnej fasáde. V 19. storočí boli okenné výplne vymenené a sú zabudované dodnes.

Sieň je zaklenutá na jeden stĺp. Miestnosti na prízemí majú čiastočne krížené klenby, čiastočne sú plochostropé. Predná miestnosť má drevený kazetový strop s obiehajúcim zuborezom. 

Objekt reprezentuje honosnosť pôvodných meštianskych domov v centre stredovekého jadra mesta, hlavnej ulice. 

 
Obr. č. 1 – Koordinačná situácia
 

 

Obr. č. 2 – Situácia na podklade katastrálnej mapy M = 1 : 1000

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.