logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Napisali o nás...Odhalenie pamätnej tabule

09/2014

 (Štiavnické noviny)

V piatok popoludní počas Salamandrových dní 12.9.2014 sa konalo v priestoroch kaviarne Divná pani podujatie „Znovuzrodenie Jungovho domu...“ spojené so slávnostným odhalením pamätnej tabule venovanej pamiatke Ing. Mariana Lichnera (primátor mesta Banská Štiavnica 1990-2006). Podujatie zorganizovalo občianske združenie Fórum Starej Štiavnice. Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia medzi ktorými nechýbala aj primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, poslanec NR SR Ing. Ľudovít Kaník s manželkou, poslanci MsZ a iní významní predstavitelia inštitúcií a organizácií pôsobiacich v našom meste. Po úvodných slovách a privítaní hostí moderátorkou Mgr. Vierou Göndöčovou nasledovalo vystúpenie spevokolu Štiavničan. Následne sa prihovorila primátorka nášho mesta, ktorá dojatá vo svojich vrúcnych slovách vyjadrila radosť z toho, že existujú v našom meste ľudia, ktorí dokážu svojím vlastným pričinením zveľaďovať naše krásne mesto a nezabúdajú na tých, ktorí pre toto mesto veľa urobili.   Viac...

V Banskej Štiavnici opravujú vzácny románsky dom, ktorý ohrozoval okolie

02.06.2014 

(Fórum starej Štiavnice v televízii TA3 )


Starožitne, staromilsky, svojsky

04.10.2011

(Časopis Môj dom Eko-Bývanie)

  Planétku 22185 pokrstili v roku 2001 menom Štiavnica na počesť mesta Banská Štiavnica. To už o niekoľko rokov skôr zapísali na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Neviem, aké atrakcie sú prichystané pre návštevníkov planétky, ale mystérium starého banského mesta, ktorému je ľahostajný časopriestor, priťahuje a láka svojich verných k návratom.  Viac...

Svojrázny meštiansky byt v Banskej Štiavnici

Svojrázny meštiansky byt v Banskej Štiavnici

04.10.2011

(www.mojdom.zoznam.sk)
Vo východnej časti Námestia Svätej Trojice sa radová zástavba prelína so solitérnymi domami. Žlto omietnutý dvojpodlažný dom s obytným podkrovím pod valbovou strechou, predzáhradkou a netypickou pacelou v hĺbke severozápadnej fasády čaká po dlhých rokoch chátrania a niekoľkých rokoch obnovy na svojich nových obyvateľov...  Viac...

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.