logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Cieľ združenia

Cieľom združenia je záchrana, obnova, rozvoj a popularizácia historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky smerujúca k rozvoju cestovného ruchu.

- Zmapovanie a ochrana historických objektov a kultúrnych tradícií mesta Banská Štiavnica a ich propagácia.

- Podpora záujmov členov zameraná na využitie týchto objektov na verejné kultúrno-spoločenské účely.

- Aktivizácia vzťahu verejnosti k zachovaniu kultúrneho dedičstva, ku kultúrnej kvalite svojho životného prostredia, budovanie pocitu spoluzodpovednosti za vzhľad mesta a stav architektonického dedičstva a realizáciou konkrétnych projektov prispievať k procesu fyzickej a morálnej regenerácie Banskej Štiavnice v prospech zachovania jej kultúrneho dedičstva.

- Odstraňovať nedostatok vedomostí o kultúrnom dedičstve, jeho hodnotách a ochrane.

- Usilovať sa o záchranu ohrozených pamiatok a ich opätovné využitie.
© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.