logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...


Dejiny objektov centra mesta Banská Štiavnica z pohľadu umeleckej historičky a archivára

Dejiny objektov centra mesta Banská Štiavnica z pohľadu umeleckej historičky a archivára

06.11.2014 o 17:00

Beseda s Mgr. Máriou Čelkovou a Phdr Mikulášom Čelkom

Znovuzrodenie  Jungovho domu

Znovuzrodenie Jungovho domu

12.09.2014 o 14:00

Odhalenie pamätnej tabule venovanej pamiatke Ing. Mariána Lichnera, CSc.

 

Ivan Mihok BAND

Ivan Mihok BAND

09.08.2014 o 19.30

Spevák a gitarista Ivan Mihok a jeho akustické trio s projektom DOTYKY v Banskej Štiavnici.

 

Veľké rozprávkovanie - bábkové divadlo

Veľké rozprávkovanie - bábkové divadlo

25.06.2014 o 9 hod, 10 hod a 11 hod.

Javisko Trotuár

Javisko Trotuár

07.06.2014 o 17:00 hod

Stretnutie džezu a literatúry

Autorské čítanie v sprievode džezových tónov Elie Kačiovej a Ondreja Krajňáka 
Čestný hosť: Ondrej Šaling, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave. 

 
Doma nikto nie je prorokom

Doma nikto nie je prorokom

18. mája 2012 o 18:00 hod

Odhalenie pamätnej tabule na rodnom dome Deža Hoffmanna a vernisáž výstavy fotografií Jána Dudáša a Lea Redlingera.

 (Autor foto: Ján Dudáš & Ľubomír Lužina)

 

 

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.