logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Kontakt


Občianske združenie
FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE

Andreja Kmeťa 8
969 01 Banská Štiavnica

Predseda združenia: Mgr. Viera Göndöčová

Tel: +421 0907 538555

E-mail: forumstarejstiavnice@forumstarejstiavnice.sk

Číslo účtu VUB: 2860238851/0200

IČO: 42192757
mapka (32K)
© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.