logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Dom meštiansky – Nám. Sv. Trojice 20, Banská Štiavnica

CHARAKTERISTIKA A JEDNODUCHÝ POPIS

NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

 

Identifikačné údaje NKP :

Názov NKP: Dom meštiansky – solitér
Miesto stavby: Banská Štiavnica, Nám. Sv. Trojice 20
Súpisné číslo NKP: 24
Číslo parcely: 3229
Číslo ÚZPF: 2560/0
Využitie NKP: obytný dom

 

Stručný popis NKP:

Objekt je situovaný na území Pamiatkovej rezervácie, v severnej časti Námestia Sv. Trojice, ako samostatne stojaci, so zadným dvorom a bol postavený za vnútornou Roxerovou mestskou bránou.

Je priechodného typu, dvojpodlažný, približne štvorcového pôdorysu. Hlavný vstup na prízemie objektu je asymetricky umiestnený na uličnej - západnej fasáde, vstupy na poschodie sú dvomi exteriérovými schodiskami, ktoré sú toho času zrú¬tené. V objekte nebol doteraz vykonaný pamiatkový ani reštaurátorský výskum. Možno odhadom určiť vznik objektu do 15. storočia, kedy vzniklo gotické jadro v nadväznosti na banskú štôlňu. Objekt má zachovanú jednoduchú, čitateľnú, dodnes neprestavanú dispozíciu a pôvod¬né konštrukcie s cennými prvkami.

Objekt reprezentuje honosnosť pôvodných meštianskych domov v centre stredovekého jadra mesta, hlavnej ulice.
 

  

Obr. č. 1 – Koordinačná situácia
 
        
 
  
 
Obr. č. 2 – Situácia na podklade katastrálnej mapy M = 1 : 1000
 
 

 

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.