logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Meštiansky dom, Radničné námestie č.10/B, Banská Štiavnica

Meštiansky dom, Radničné námestie č.10/B,  Banská Štiavnica

CHARAKTERISTIKA A JEDNODUCHÝ POPIS

NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

 

Identifikačné údaje NKP :

Názov NKP: Dom meštiansky – radový
Miesto stavby: Banská Štiavnica, Radničné námestie 10/B
Súpisné číslo NKP:  
Číslo parcely: 2361/7, 2361/8,
Číslo ÚZPF: ÚZPF 2530/0
Využitie NKP: bývanie a obchodné priestory

 

Popis NKP:

Základné rozmery: 17,03 x 13,1 m
Zastavaná plocha: 223,093 m2
Počet podlaží, z toho nadzemných:  2 podlažia, z toho 2 nadzemné podlažia
Popis zastrešenia objektu: Šikmá strecha, plechová strešná krytina
Iné: Výška hrebeňa hlavnej strechy: 14m

 

Staré číslovanie: 60/I - Prašovňa, Vysoký dom

 

     Budova pozostáva z troch častí. Dolná časť je renesančná s barokovým vzhľadom z 18. stor. Priechod i miestnosť na prízemí sú valene klenuté. Stredná miestnosť na I. poschodí má krížovú klenbu a renesančný portál. Bočné miestnosti majú valené klenby so štukovými ozdobami.

     Stredná časť budovy je dvojposchodový dom neskorobarokového charakteru. Obe poschodia sú členené horizontálnymi a vertikálnymi pásmi. Mázhaus má valenú klenbu s lunetami, časť miestnosti má klenby, časť ploché stropy. Do hornej časti Prašovne sa vchádzalo cez kamenný barokový portál, ktorý odstránili po 2. svetovej vojne. V prízemí sú valené klenby s lunetami   nad portálom a oknami. Zadný trakt má pavlač na krakorcoch s pôvodným schodiskom. V budove bol mestský pivovar, sladovňa, malá a veľká mestská váha , predaj železa, ubytovací hostinec a v dvornom trakte  hornej časti objektu bola väznica. V hornej časti priľahlej záhrady bola už v 18. stor. kolkáreň. Názov „Prašovňa“ dostal dom preto, lebo sa v ňom pražil slad. Vysokým domom ho nazvali pre mimoriadne vysokú strechu, pod ktorou klíčil jačmeň.

 
 

  

Obr. č. 1 – Koordinačná situácia
 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.