logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Metodická pomoc pri obnove kultúrnych pamiatok

Poskytovanie pomoci pri obnove Národných kultúrnych pamiatok (NKP):

A. Metodická pomoc

     a) teoretická rovina - povinnosti a práva majiteľov NKP
     b) praktická rovina - odporučenie metód pamiatkovej obnovy v spojení s konkrétnou NKP

B. Pomoc pri získavaní finančných príspevkov na záchranu, na obnovu a na „uvedenie NKP do života"


© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.