logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Ján Dudáš

Ján Dudáš

  Fotograf samouk pochádza z Bratislavy, kde sa v roku 1970 narodil ako prvé dieťa v rodine architektov. V súčasnosti žije a pôsobí striedavo nielen v hlavnom meste, ale aj v Banskej Štiavnici.

 

Už v rannom detstve nachádza v sebe lásku k fotografovaniu, ktorému sa venoval v každej voľnej chvíli. Študoval na gymnáziu a odborný rast ukončil štúdiom na Farmaceutickej fakulte UK.

 

Čo spája Jána Dudáša s Banskou Štiavnicou? Odpoveď je jednoduchá, splnený chlapčenský sen – kúpiť a opraviť starý dom. Sen sa začína plniť na jednom z najkrajších miest Slovenska, kde svoj dom v roku 2005 našiel. Rekonštrukcia nebola jednoduchá a trvala niekoľko rokov. Banská Štiavnica, mesto dýchajúce históriou, sa preto stala druhým domovom, kde sa rád vracia so svojich zahraničných ciest.

 

Záujem o fotografovanie prechádza celým jeho doterajším životom a trvá dodnes. Autor je je fascinovaný životnými príbehmi bežných aj nie bežných ľudí, jeho srdcovou záležitosťou je dokument a street-fotografia. Dokumentárna fotografia zachytáva okamihy života, vyvoláva emócie a nepotrebuje popis. Zobrazuje ľudí v ich spoločenskej a sociálnej situácii, každodenné i neobvyklé momenty. Vytvára príbeh, je zrkadlom skutočnosti a súčasnej spoločnosti. Zvečňuje kľúčové okamihy, dojímavé, krásne i ťažké chvíle ľudského života. Je to fotografia o živote a  vzťahu človeka k svojmu okoliu. Vystavované fotografie, sú vybraté z niektorých ciest po kontinentoch, uvidíme Áziu a Afriku.

 

Autor zachytáva najmodernejšiu architektúru Ázie v emiráte Dubaj, akú nebudeme mať možnosť vidieť v Európe najbližších 50 rokov, je to absolútna špička v progrese výstavby.

 

V kontraste s Dubajom sú fotografie z čiernej Afriky, kde je v niektorých oblastiach život na úrovni, na akej bol u nás pred niekoľkými storočiami ... Portréty ľudí sú z ulíc miest, ale aj z osamelých dedín na vidieku, zábery boli urobené počas minuloročnej cesty do Senegalu a Gambie.

 

Obraz je silný komunikačný prostriedok. Fotografie, ktoré Ján Dudáš produkuje, v nás vyvolávajú pozitívny pocit. Ľahučko sa mu podarí pri pohľade na ne usporiadať myšlienky v našej hlave spôsobom, ktorý je veľmi príjemný a ľahko sa tomu podvolíme. Sugestívne si omotá diváka svojim farebným podaním. Svetelná atmosféra dokáže pripraviť silný emocionálny zážitok a v autorovom podaní sa to deje maximálne účelne a efektne.

 

PEKNÝ ZÁŽITOK !

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.