logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Divná pani DEŤOM - Veľké rozprávkovanie

Divná pani DEŤOM - Veľké rozprávkovanie

25.06.2014 o 9 hod, 10 hod a 11 hod.

Divná pani DEŤOM je to pilotný projekt kaviarne Divná pani a občianskeho združenia Fórum starej Štiavnice. Rozprávkové pásmo bábkového divadla, tzv." putovné  drevené divadlo ", v ktorom marionety hrali rozprávky aj príbehy podobne, ako ich predvádzali  ľudoví bábkari už pred niekoľkými storočiami vo vlastných kočovných divadlách,bolo venované všetkým deťom z materských škôlok v Banskej Štiavnici.

Celú dramaturgiu  predstavenia  koncipujeme tak, že priamo pred vami tento zdanlivo nemý  divadelný svet oživíme tak, že malým divákom predvedieme  aj  "kus  starého,  skoro zabudnutého kumštu ".
Čo sa týka charakteru  rozprávok,  vychádzali sme  z  "klasickej rozprávky"  aby milo zaujala už aj najmenšie deti , rozveselila "prostredných ".  Na túto akciu by sme chceli nadviazať aj budúcom školskom roku 2014 každý mesiac pripraviť bezplatne všetkým deťom príjemný a poučný program  v netradičnom prostredí.

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.