logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Dejiny objektov centra mesta Banská Štiavnica z pohľadu umeleckej historičky a archivára

2 / 5
6842-img-20141107-wa0001.jpg

1392-img-20141107-wa0002.jpg

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.