logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Javisko Trotuár

Javisko Trotuár

Dátum: 07.06.2014

Miesto konania: Banská Štiavnica

Stretnutie džezu a literatúry

Autorské čítanie:
Judita Kaššovicová, poetka
Rút Lichnerová, prozaička
Erik Ondrejička, básnik
Ján Zambor, básnik

V sprievode džezových tónov Elie Kačiovej a Ondreja Krajňáka 
Čestný hosť: Ondrej Šaling, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave.

V sobotu 7. júna obyvatelia a návštevníci Banskej Štiavnice strávili príjemný podvečer plný kultúry. OZ Fórum starej Štiavnice v spolupráci s mestom Banská Štiavnica pripravilo v priestore „Javiska Totuár“, ktorý bol vytvorený pri bočnej fasáde Mikovíniho domu a v pasáži „Zlatý dvor“ autorské čítanie úryvkov z kníh poetky Judity Kaššovicovej, prozaičky Rút Lichnerovej, básnikov Erika Ondrejičku a Jána Zambora, v sprievode džezových tónov Elie Kačiovej a Ondreja Krajňáka. Čestným hosťom akcie bol operný spevák Ondrej Šaling.

Cieľom akcie bolo znovuoživenie kultúrneho vyžitia obyvateľov a návštevníkov Banskej Štiavnice na „trotuári“, bývalom
banskoštiavnickom korze.

 

Ondrej Šaling

Ondrej Šaling

Ondrej Šaling sa narodil 15. februára 1978 v Zlatých Moravciach. Profesionálny vzťah k opernému spevu si začal budovať počas štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.).  Viac...

 
Judita Kaššovicová

Judita Kaššovicová

Popri pedagogickej práci sa venovala vydavateľskej činnosti (Spoločnosť priateľov poézie – Judita). Od roku 2005 sa venovala vydaniu svojej „šamorínskej trilógie“ (vydavateľstvo Judita) a organizácii vlastných literárno-hudobných podujatí.  Viac...

 
Rút Lichnerová

Rút Lichnerová

 Rút Lichnerová (l951), prozaička a výtvarná teoretička, vstúpila do literatúry knihami poviedok V Kremenisku (1989) a Šahíziho tabía (1994). Ďalšie desiatky poviedok publikovala v Slovenskom rozhlase. V literárnej súťaži Poviedka 2002 získala za poviedku Láska je jabĺčko Cenu L.C.A.

   Viac...

 

 

 Erik Ondrejička

 

Erik Ondrejička sa narodil 1. mája 1964 v bratislavskom Starom Meste, kde dodnes žije a pracuje. Absolvoval univerzitné vzdelanie technického zamerania. Písaniu poézie sa venuje už viac ako dve desaťročia. Knižne debutoval v roku 2004 básnickou zbierkou Na vnútornej strane viečok.  Viac...

 
Ján Zambor

Ján Zambor

JÁN ZAMBOR (Tušická Nová Ves, okres Michalovce, 1947) je básnik, literárny vedec a prekladateľ poézie. Pracuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde prednáša všeobecnú poetiku, historickú poetiku.  Viac...

 

ELIA KAČIOVÁ a ONDREJ KRAJŇÁK - džezové duo

Jazzová kapela rôznorodej konštalácie absolvuje  

koncerty, festivaly, firemné akcie, ofter – party
a aj svadby honosného charakteru (hudba na
počúvanie).
Repertoár pozostáva z klasických jazzových
štandardov, skladby latinsko - americkej hudby,
evergeenov, úpravy slovenských ľudových piesní
modifikované do jazzových aranžmánov v úprave 
hudobného skladateľa a interpréta slovenskej a
českej jazzovej scény Štefana Bartuša.
 
MGR. ELIA KAČIOVÁ 
 
 
Vyštudovala Konzervatórium v Žiline, odbor klavír. Po ukončení štúdia pokračovala na FHV UMB v Banskej Bystrici odbor všeobecno – vzdelávacích predmetov, aprobácia hudobná a estetická výchova a zároveň na JAMU v Brne odbor klavír – metodika nástrojovej hry pod vedením A.Vlasákovej a J. Skovajsu.
Získala certifikáty majstrovských interpretačných kurzov pod vedením J. Skovajsu, I. Černickej, E. Indjiča, L. Bermana.
Po ukončení štúdiách pôsobila v zahraničí v rôznych hudobných formáciách.
Od roku 2010 pôsobí na Súkromnej Hudobnej Akadémii v Leviciach v pozícii riaditeľky školy, hudobného pedagóga a zároveň sa venuje koncertnej činnosti.
 
ONDREJ KRAJŇÁK 
 
Je jedným z najvýznamnejších interprétov slovenskej a českej jazzovej scény.
V rokoch 1992 – 1996 študoval na Jazz Academy Erkela Ferenca v Budapešti u prof. R. Ratoniyho, odbor jazzový klavír. Počas štúdia získal niekoľko medzinárodných ocenení v Poľsku, Maďarsku a i. Po absolutóriu štúdia v Budapešti získal štipendium na jazzovej akadémii Berklee College of Music v Bostone.
V rokoch 1999 bol aktívnym členom be-bopovej formácie Hot House pod vedením Juraja Bartoša.
V roku 2002 pôsobil ako aktívny jazzový klavirista v Prahe, kde absolvoval množstvo koncertov a festivalov.
V roku 2007 získal cenu jazzman roka Ladislava Martoníka.
 
V súčastnosti okrem koncertnej činnosti pôsobí na Súkromnej Hudobnej Akadémii v Leviciach ako pedagóg klavíra v operačnom programe letných interpretačných hudobných kurzov. 
 

Javisko Trotuár - plagát

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.