logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Fotoklub Blur

Fotoklub Blur

Banskoštiavnický fotoklub BLUR vznikol na jeseň roku 2010. Od 28.10.2010 je fotoklub zaregistrovaný ako občianske združenie.

V septembri 2010 sa niekoľko nadšencov rozhodlo založiť klub, v ktorom sa stretli profesionálni a amatérski fotografi. Zakladajúci členovia klubu sa dohodli na   rôznych aktivitách, ktorými chcú širokej verejnosti prezentovať svoju tvorbu v rôznych podobách.
Súčasťou práce klubu nebude len fotografická tvorba, ale ja výlety do rôznych zaujímavých kútov Slovenska, usporadúvanie prezentácií fotiek členov klubu, verejný predaj fotiek na internetových aukciách, možnosť ponuky špičkových fotiek pre rôzne účely pri dopyte širokej verejnosti za dohodnutý honorár, tvorba fotografického internetového časopisu pod názvom „BLUR Občasník“ a v neposlednom rade účasť členov na rôznych podujatiach.

 

Viac na stránke klubu : blurfotoklub.webnode.sk
© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.