logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Leo Redlinger

Leo Redlinger

   Leo Redlinger (absolvent pražskej FAMU) ako predstaviteľ staršej generácie slovenských výtvarných fotografov má za sebou bohatú a veľmi rôznorodú fotografickú činnosť. Pre jeho tvorbu, ktorá námetovo čerpá z niekoľkých tematických okruhov, je charakteristické rešpektovanie dokumentárnosti fotografie, ale v závislosti od tvorivých zámerov a témy aj uvážlivé využívanie špecifických fotografických techník a vyjadrovacích prostriedkov.
   

   Posledné roky vývoja fotografickej techniky ukazujú, že technicky dokonalú fotografiu môže vytvoriť aj laik. Digitálna fotografia je dnes schopná informovať a dokumentovať veľmi ľahko a klasická fotografia jej v tom nemôže konkurovať.
  

   No ak sa pozrieme na možnosti digitálnej fotografie z hľadiska individuálnej umeleckej tvorby, zistíme, že jednotne vytvorené počítačové programy pre úpravu snímok a podobnosť digitálnej tlače aj u celkom rozdielnych snímok vedú k istej konformnosti výsledkov. Fotografie sú síce dokonalé, ale veľmi sa na seba podobajú.
  

   Môžeme očakávať, že čím bude snímková technika digitálnej fotografie a príprava pre tlač jednoduchšia, tým častejšie sa budú tvorcovia vracať k postupom klasickej fotografie. Alebo začnú kombinovať klasické a digitálne postupy, najmä pri vytváraní konečnej podoby fotografie, pri tvorbe svojbytného výtvarného originálu, čiže v procese prenášania obrazu na papier.
  

   Atmosféru džezového prostredia sa pokúšajú zaznamenať – pre vlastnú pamäť, ale aj ako posolstvo pre ostatných – literáti, filmári aj výtvarníci. No najlepšie sa to darí džezovým fanúšikom z radov fotografov, ktorí nielenže vytvárajú obrazové dokumenty, ale osobitým spracovaním záberu, využitím svetiel a tieňov aj laboratórnymi úpravami dokážu fotografii vdýchnuť náladu impresionistického obrazu. Medzi takých fotografujúcich znalcov džezu patrí aj Leo Redlinger. Jeho fotografický štýl najlepšie dokumentuje vývoj a smer stvárňovania džezovej tematiky.
 

   Leo Redlinger je presvedčený, že zažil najzaujímavejšie obdobie džezu. Čas, keď se moderný džez vyvíjal a každý muzikant, ktorý v tomto vývoji zohral štýlotvornú úlohu, sa napokon stal výraznou, nezabudnuteľnou osobnosťou. Pražský medzinárodný džezový festival v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia predstavoval pódium, na ktorom sme sa mohli zoznámiť s celou škálou hviezd moderného džezového neba. Čo tieto vzácne stretnutia znamenali pre izolovaného československého džezového fanúšika, netreba vysvetľovať, stačí pohľad na jeho fotografie.

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.