logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Občianske združenie Fórum Starej Štiavnice

Naše občianske združenie je združením fyzických a právnických osôb spolupracujúcich na obnove historických objektov a kultúrnych a historických tradícií mesta Banská Štiavnica a využití v cestovnom ruchu a jej propagácii.

 Cieľom združenia je záchrana, obnova, rozvoj a popularizácia historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky smerujúca k rozvoju cestovného ruchu.   Viac...

Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Banská Štiavnica - jedinečné mesto s neopakovateľnou atmosférou. Na jej území sa nachádza 201 národných kultúrnych pamiatok. V r. 1993 bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.   Viac...

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.